Spoedgeval

Spoed

Binnen de reguliere werktijden

Spoedgevallen hebben altijd voorrang!

Als het mogelijk is vragen we u wél van tevoren ons te bellen. Wij kunnen ons dan voorbereiden op uw komst.

Spoed

Buiten de reguliere werktijden

Wilt u buiten onze reguliere werktijden bellen over een spoedgeval?

Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren
Midden-Nederland
Yalelaan 108, Utrecht

www.diergeneeskunde.nl/klinieken-diensten/spoedkliniek/