Spoedgeval

Spoed?

Spoedgevallen hebben altijd voorrang!

Als het mogelijk is vragen we u wél van tevoren ons te bellen.
Wij kunnen ons dan voorbereiden op uw komst.

Wilt u buiten onze reguliere werktijden bellen over een spoedgeval?

Bel dan met  0900-222.3000                                                                                                                

(Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland, Yalelaan 108, Utrecht)

www.diergeneeskunde.nl/klinieken-diensten/spoedkliniek/